Geologický ústav Slovenskej akadémie vied

vznikol v r. 1953 ako Laboratórium pre stratigrafiu a paleontológiu. Dnešný názov nesie od roku 1966. Geologický ústav Slovenskej akadémie vied je príspevkovou vedeckou organizáciou so sídlom v Bratislave zriadenou za účelom komplexného výskumu geologickej stavby, látkového zloženia a geodynamického vývoja územia Západných Karpát, vrátane interpretácie hlbinnej stavby na základe geofyziky a iných metód výskumu. Ústav rozvíja základný výskum v sústave vied o Zemi, predovšetkým v rámci odborov základná geológia, tektonika, petrológia, mineralógia, geochémia, paleontológia, geológia nerastných surovín a environmentálna geológia so zameraním sa na:

 • geologickú stavbu, látkové zloženie a geodynamický vývoj Zemskej litosféry v orogénnych zónach, vrátane interpretácie hlbinnej stavby najmä v alpsko-karpatskej oblasti
 • dynamiku sedimentárnych panví a fosílnych morských a suchozemských ekosystémov, vrátane globálnych zmien podmienok života na Zemi a ich vplyv na rozšírenie a diverzifikáciu evolučných línií, s dôrazom na druhohorné a treťohorné ekosystémy
 • genézu nerastných surovín a energetických zdrojov a ich vplyv na životné prostredie
 • prípravu a vydávanie medzinárodného vedeckého časopisu GEOLOGICA CARPATHICA a monografických diel z oblasti vied o Zemi
 • transfer poznatkov vedy do spoločenskej praxe a pravidelná popularizácia vlastných výskumných výsledkov
 • výchovu študentov v rámci tretieho stupňa vysokoškolského štúdia

Ústav má dve pracoviská - v Bratislave na Dúbravskej ceste (v areáli SAV na Patrónke) a v Banskej Bystrici na Ďumbierskej ulici. Sídlom ústavu je Bratislava. Na Valašskej ulici v Bratislave sa nachádza prevádzková budova, kde sú umiestnené Laboratórium prípravy vzoriek, sklad hmotnej dokumentácie a Energy and Geoscience laboratory - spoločné pracovisko ústavu s Univerzitou Utah, USA.

Ústav je školiacim vedeckým pracoviskom pre odbory Petrológia (4.1.32) a Tektonika (4.1.33).Projekty štrukturálnych fondov EÚ:

ASFEU

Cenník výkonov a služieb

Novinky • Výstava fotografií “Historické baníctvo v Ľubietovej” v areáli SAV na Patrónke

  viac o podujatí


 • Skolaudované Centrum vzdelávania SAV v Banskej Bystrici čaká na doktorandov

  8. decembra 2014 prebehla kolaudácia budovy Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici.

  celý článok


 • Vymieranie života v dobe dinosaurov

  Jozef Michalík bol hosťom prednáškového večera vo štvrtok 5. februára o 18.00 hod. v SNM - Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku.

  viac o podujatí


 • Stanovisko riaditeľa Geologického ústavu AV ČR v.v.i. k otázke "Prečo dva geologické ústavy na Slovensku?"

  pdf súbor


 • Príspevok švábov k priestoru a času

  Peter Vršanský z Geologického ústavu SAV bol hosťom vedeckej kaviarne SAVinci v utorok 4. novembra o 17.30 hod. v Bratislave na Nedbalovej 3, v KC Dunaj.

  Pozvánka


 • Stanovisko k otázke "Prečo dva geologické ústavy na Slovensku?"

  V relácii spravodajskej televízie TA3 „Téma dňa“ vysielanej 15.10.2014 odznela otázka ministra školstva Petra Pellegriniho, prečo má mať Slovensko dva geologické ústavy.

  V tejto súvislosti Geologický ústav SAV poskytuje vysvetlenie
  čítaj ďalej


 • Noc výskumníkov 2014

  V piatok 26. septembra 2014 sa uskutočnil ôsmy ročník Festivalu vedy – Európskej noci výskumníkov na Slovensku, na ktorom sa zúčastnili aj pracovníci nášho ústavu v Banskej Bystrici aj Bratislave.

  viac o podujatí


 • 15th Czech-Polish-Slovak Paleontological Conference

  logo19.-20. novembra 2014 sa bude na Geologickom ústave SAV v Banskej Bystrici konať "15. česko-poľsko-slovenská paleontologická konferencia".

  Viac informácií na webstránke konferencie


 • Naša kolegyňa RNDr. Eva CHORVÁTOVÁ, ktorá bola viac ako 20 rokov dôslednou a precíznou dušou redakcie časopisu Geologica Carpathica, nás opustila dňa 5. mája 2014. Česť jej pamiatke.

 • Geologický piatkový podvečer v Dubnici nad Váhom

  logo25. apríla 2014 pripravilo Dubnické múzeum v Dubnici nad Váhom otvorenie stálej "Expozície geológie a pravekého života", spojené s besedou o novej populárnej knihe Vrch Butkov - kamenný archív histórie slovenských vrchov a druhohorného morského života, ktorú zostavili Jozef Michalík a Zdeněk Vašíček s pätnástimi spoluautormi.

  viac o podujatí

 • ESSEWECA 2014

  logo5.-7. novembra 2014 sa bude v kongresovom centre SAV v Smoleniciach konať medzinárodná konferencia"ESSEWECA 2014 - Environmental, Sedimentary & Structural Evolution of the Western Carpathians".

  Viac informácií na webstránke konferencie


 • Valné zhromaždenie Slovenskej geologickej spoločnosti

  Pozývame Vás na mimoriadne valné zhromaždenie SGS, ktoré sa uskutoční dňa 3.4.2014 o 14.15 hod. vo Veľkej sále Dionýza Štúra ŠGÚDŠ.
  V rámci zhromaždenia odznie prednáška Petra Vršanského: Šváby upratovali po dinosauroch.


 • Krištáľové krídlo pre Mariana Janáka

  RNDr. Marian Janák, DrSc. sa stal laureátom ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2013 v kategórii Veda a medicína. Cena mu bola udelená za objav prírodných diamantov vo vysokotlakových horninách v oblasti Tromsø (v Nórsku).

  celý článok

staršie novinky

© Geologický ústav SAV Bratislava