ÚVZ SAV

RNDr. Igor BROSKA, DrSc.


Home
Hlavná stránka
Research interests
Vedecké záujmy
Research contributions
Vedecké publikácie
Selected project results
Vybrané výsledky výskumov
Mineralogy links
Mineralogické linky
Contact
KontaktWelcome to my personal homepage at the Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences in Bratislava. I am researcher and my professional orientation is the Geochemistry and Mineralogy. On this page, you can find information about my past and current research, list of publication and, of course, you can also get copies of many of my publications in pdf format. Feel free to contact me if you have some scientific questions from field of earth sciences.


Vitajte na mojej osobnej stránke na Ústave vied o Zemi Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Som vedecký pracovník a mojou profesionálnou orientáciou je geochémia a mineralógia. Na tejto stránke nájdete informácie o mojom minulom i súčasnom výskume, zoznam publikácii, z ktorých mnohé si môžete stiahnuť v pdf formáte. Nebojte sa so mnou kontaktovať ohľadne akýchkoľvek otázok z oblasti vied o Zemi.