ÚVZ SAV

RNDr. Igor BROSKA, DrSc.


Home
Hlavná stránka
Research interests
Vedecké záujmy
Research contributions
Vedecké publikácie
Selected project results
Vybrané výsledky výskumov
Mineralogy links
Mineralogické linky
Contact me
Kontakt


Mineralogy links

Slovak Geological Society - http://www.geologickaspolocnost.sk

Slovak Mineralogical Society - http://www.mineralogickaspolocnost.sk

European mineralogical union - http://eurominunion.org/