Jún 252015
 
Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK pre Petra Barnu

Dekan Prírodovedeckej fakulty UK na zasadnutí Vedeckej rady fakulty dňa 19.júna 2015 odovzdal tri tohtoročné Ceny dekana pre študentov doktorandského štúdia za špičkové publikácie. V kategórii Vedy o Zemi získal ocenenie Mgr. Peter Barna z […]

Apr 152014
 

Pozývame Vás na mimoriadne valné zhromaždenie Slovenskej geologickej spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 3.4.2014 o 14.15 hod. vo Veľkej sále Dionýza Štúra ŠGÚDŠ. V rámci zhromaždenia odznie prednáška Petra Vršanského:  Šváby upratovali po dinosauroch.