Jún 252015
 

Dekan Prírodovedeckej fakulty UK na zasadnutí Vedeckej rady fakulty dňa 19.júna 2015 odovzdal tri tohtoročné Ceny dekana pre študentov doktorandského štúdia za špičkové publikácie.

V kategórii Vedy o Zemi získal ocenenie Mgr. Peter Barna z Geologického ústavu SAV, doktorand 3. ročníka v študijnom programe všeobecná geológia pod vedením školiteľa Mgr. Petra Vršanského, PhD. za prácu o senzorických štruktúrach a rekolonizácii fosílnych eocénnych švábov v Severnej Amerike, publikovanú v prestížnom časopise Annals of the Entomological Society of America. Cenu za Petra Barnu, ktorý je na štúdijnom pobyte v USA, prebral jeho školiteľ.

 

barna-cena-dekana