Dec 252013
 

Výsledok kolektívu autorov pod vedením SAV bol Medzinárodným inštitútom pre výskum organizmov (IISE, sídlo Arizona University) v tomto roku vyhlásený za 10 najvýznamnejších biologických objavov roku 2012. Jedná sa o objav svetielkujúceho švába z Ekvádoru, ktorý pravdepodobne už aj vyhynul, keďže jediné miesto, na ktorom ho vedci videli, zničil výbuch sopky Tunguragua v roku 2010 (erupcia pokračujú aj tento rok). Šváb je unikátny najmä morfológiou s dvoma veľkými lampášmi pokrytými tenkou priehľadnou vrstvou typu reflektora. Okrem toho má prídavný asymetrcký lampáš na pravej strane s neznámou funkciou. Svietenie je interpretované ako svetelné mimikry, keďže sa maskujú za svetlo jedovatých kováčikov. Dôležitou súčasťou článku je analýza svetielkovania, ktorá poukázala na paradox medzi primitívnosťou svetielkovania u morských organizmov, zatiaľčo u suchozemských sa vyskytuje len u skupín treťohorného pôvodu (pomerne mladých). Najdôležitejším poznatkom je ale fakt, že táto skupina je príkladom frekvenčne-závislej selekcie, ktorá len okrajovo závisí od prirodzeného výberu (je dôležité aby boli vzácni, aby sa predátorom „neoplatilo“ kontrolovať podvodníkov).

Druhým výskumom je nedávny objav trávenia dreva u švábov. Trávenie dreva je zabezpečované črevnými symbiontami a naň je potrebné určité združovanie, ktoré u príbuznej skupiny vyústilo do prvého vzniku spoločenského správania u termitov. Objav umožnil synchrotrón svojou neinvazívnou analýzou na základe rozboru vzorky nesmierne vzácneho druhohorného jantáru. Šváb pochádza z dnes už nežijúcej čeľade Blattulidae a drevo bolo predtrávené pred tým, ako vniklo do švába. Vzhľadom k dominancii a izochronickému výskytu oboch skupín, aj týchto švábov aj dinosaurov, toto drevo veľmi pravdepodobne pochádza z výlučkov dinosaurov (drevo z dinosaurých výkalov je známe). V každom prípade tieto šváby čistili pôdu pod nohami dinosaurov a sprístupnili tento „odpad“ pre rozklad mikroorganizmami a rastlinami. To je dôvodom, prečo sa fekálie nehromadili a za takmer 200 miliónov rokov nespôsobili vznik analógov ropy alebo uhlia. Preto dinosaury mohli kráčať po čistej zemi a aspoň do určitej miery mohol na zemi rásť podrast, aj keď až do kriedy bez tráv.

Oba výskumy pokrýva Science, National Geographic, Die Welt a dohromady médiá v približne 100 krajinách. Svetielkujúceho švába navyše pokrylo BBC, New Scientist a Times of India.

 

– stiahnite si 3D zobrazenie 125 miliónov rokov starého koprolitu (3D sa aktivuje kliknutím, zvolením TRANSPARENT mode sa zviditeľní drevo vovnútri. Možno rotovať).

 

Publikácie:

Vršanský, P., Chorvát D., Fritzsche I., Hain M. & Ševčík R., 2012. Light-mimicking cockroaches indicate Tertiary origin of recent terrestrial luminescence. Naturwissenschaften 99,9: 739-749. doi 10.1007/s00114-012-0956-7

Vršanský P., Van de Kamp T., Azar D., Prokin A., Vidlička Ľ. & Vagovič P., 2013. Cockroaches probably cleaned up after dinosaurs. PLOS ONE 0080560