História časopisu

 

Časopis GEOLOGICA CARPATHICA je vydávaný nepretržite od roku 1950, kedy začal vychádzať pod názvom Geologický sborník, prvým šéfredaktorom bol akad. Dimitrij Andrusov. V priebehu prvých rokov niekoľkokrát zmenil názov. Od r. 1991 vychádza pod súčasným názvom Geologica Carpathica. V rokoch 1992-1997 vychádzal dvakrát ročne aj časopis Geologica Carpathica Clays.

 

1950-1951 Geologický sborník
1951-1952 Geologický sborník Slovenskej akadémie vied a umení
1953-1964 Geologický sborník Slovenskej akadémie vied
1965-1967 Geologický sborník – Geologica Carpathica
1968-1990 Geologický zborník – Geologica Carpathica
1991- Geologica Carpathica

 

Vývoj impaktného faktoru od r. 1997

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
IF 0.271 0.273 0.486 0.156 0.167 0.147 0.397 0.494 0.449 0.364
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
IF 0.517 1.081 0.963 0.909 0.787 1.143 0.835 0.761