Konferencie

 

JURASSICA XII

http://geo.sav.sk/event/jurassica-12/

Dátum: 20.-22. apríla 2016
Miesto: Kongresové centrum Smolenice


15. česko-poľsko-slovenská paleontologická konferencia

http://www.geol.sav.sk/paleo15/index.php

Dátum: 19. - 20. november 2014
Miesto: Geologický ústav SAV, Banská Bystrica


ESSEWECA 2014

Environmental, Sedimentary & Structural Evolution of the Western Carpathians
http://www.geol.sav.sk/esseweca/index.php

Dátum: 5. - 7. november 2014
Miesto: Smolenice, kongresové centrum SAV


WIT 5

Workshop on Ichnotaxonomy
http://www.geol.sav.sk/wit5/index.php

Dátum: 9.-13. júna 2014
Miesto: Smolenice (kongresové centrum SAV), Bratislava

Medzinárodný paleontologický workšop zameraný na ichnotaxonomické štúdium fosílnych stôp


GEEWEC 2013

Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations
http://www.geol.sav.sk/geewec/index.php

Dátum: 16.-19. október 2013
Miesto: Smolenice, kongresové centrum SAV

medzinárodná konferencia pri príležitosti 60. výročia založenia Geologického ústavu SAV