Laboratóriá

 

Banská Bystrica

 • Laboratóriá Centra excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme (webstránka Centra excelentnosti):
  • Laboratórium homogenizácie a prípravy vzoriek
  • Laboratórium minerálnych separácií
  • Laboratórium mikropaleontológie a stratigrafie
  • Laboratórium paleolimnológie
  • Laboratórium izotopovej a organickej geochémie
  • Laboratórium rtg difrakčnej analýzy materiálov
  • Laboratórium vibračnej spektroskopie
  • Laboratórium geofluíd a mikrotermometrie
  • Laboratórium katódovej luminiscencie
  • Laboratórium elektrónovej mikroanalýzy (EDS)

 • Laboratóriá Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici:
  • Laboratórium röntgenovej mikrotomografie


Bratislava