Laboratórium prípravy vzoriek

 

Laboratórium je umiestnené v prevádzkovej budove na Valašskej ulici v Bratislave.
Pracovisko na prípravu tenkých rezov hornín a minerálov je momentálne najlepšie a najmodernejšie vybavené v celej SR. Spĺňa a pokrýva náročné požiadavky geológov a paleontológov v oblasti rezania a leštenia materiálov, zhotovenia zakrytých a leštených výbrusov o veľkosti 28 x 48 až 51 x 76 mm, nábrusov, ako aj špeciálnych orientovaných vzoriek a platničiek pre štúdium plynno-kvapalných uzavrenín.

Zariadenie pre lapovanie, leštenie a vákuové zalievanie vzoriek dodané od renomovaných svetových značiek LOGITECH a STRUERS, je zárukou výnimočnej kvality a reprodukovateľnosti výsledkov.


 

Pracovníci laboratória:

Mgr. Štefánia Pramuková e-mail
Ľudovít Packa


 

Vybavenie laboratória:

LOGITECH PM–5
– precízne lapovacie automatické zariadenie
LOGITECH VS–2
– vákuová jednotka
LOGITECH CS–30
– precízna kotúčová zarezávacia píla
LOGITECH CL–50
– leštiaca jednotka
STRUERS Citovac
– vákuová impregnačná a zalievacia stanica