RTG-difrakčné laboratórium

 

V laboratóriu rtg-difrakcie sa vyhotovujú rtg-difrakčné záznamy, určené na identifikáciu, fázovú analýzu a kvantitatívne vyhodnotenie geologických materiálov a iných práškových vzoriek. Pri výskume ílových minerálov sa používajú aj orientované preparáty, pripravené sedimentáciou ílovej frakcie na sklenej podložke, ktoré sa merajú v prírodnom stave, príp. po nasýtení parami etylénglykolu alebo glycerolu (na meranie je potrebné dodať hotové preparáty).

Laboratórium je vybavené difraktometrom Philips v zložení:

– vysokonapäťový generátor PW 1830
– vertikálny goniometer PW 1820
– difraktometer PW 1710
– Cu lampa
– grafitový monochromátor PW 1752
– proporcionálny detektor PW 1711

Cena záznamu závisí od jeho rozsahu a rýchlosti merania (0,30 € za minútu záznamu)


 

Pracovníčka laboratória:

RNDr. Ľubica Puškelová e-mail