Okt 302014
 

V piatok 26. septembra 2014 sa uskutočnil ôsmy ročník Festivalu vedy – Európskej noci výskumníkov na Slovensku, na ktorom sa zúčastnili pracovníci nášho ústavu v Banskej Bystrici aj Bratislave.

V Banskej Bystrici sa akcia uskutočnila v Europa Shopping Centre. Ústav pripravil tri stánky:

V stánku „Skameneliny v 3D“ prezentovali Andrej Čerňanský a Juraj Šurka unikátnu fosíliu doposiaľ neopísaného treťohorného jaštera z lokality Messel v Nemecku. Unikátny je aj spôsob preparácie, ktorý sa používa na lokalite Messel a Geisseltal. Fosília sa zaleje do živice, kvôli rozpadavej hornine, a preparuje sa z opačnej strany. Na počítači boli premietané modely fosílií – CT scany, ktoré umožňujú podrobné štúdium vzácnych nálezov, bez rizika ich poškodenia.

V stánku „Hľadanie pokladov“ prezentovali Zuzana Pulišová a Erika Kovacs nástroje na opracovanie drahých kameňov, neopracované drahé kamene a výsledok opracovania (leštené a vybrúsené kamene). Ivan Križáni a Martina Sýkorová zasvätili záujemcov do získania drahých kovov ryžovaním. Aktívni záujemcovia si odniesli pekné kryštáliky a vyryžované zrniečka.

V stánku „Sopky v službách ľudstva“ prezentovali Adrian Biroň, Stanislava Milovská a Jarmila Luptáková vzorky a výbrusy produktov sopečnej činnosti. Okrem toho bol prezentovaný aktuálny APVV projekt (Genéza perlitu a inovatívne prístupy v jeho ťažbe a spracovaní), ktorého zodpovedným riešiteľom je Peter Uhlík z Prírodovedeckej fakulty UK a spoluriešiteľmi sú niekoľkí kolegovia z nášho ústavu. P. Uhlík sa akcie zúčastnil osobne s doktorandom Petrom Vargom.

Pri príležitosti tejto akcie poskytla Jarmila Luptáková rozhovor pre portál science.sk: http://www.science.sk/clanky-a-rozhovory/neziva-priroda/vesmir-a-zem/5107-ked-priroda-prida-korundu-trosku-titanu-vznikne-zafir

V Bratislave v Starej Tržnici sa ústav prezentoval dvomi stánkami.

Medzi najväčšie atrakcie tohtoročného podujatia nesporne patrila dymiaca maketa sopky, ktorá priťahovala značnú pozornosť malých i veľkých návštevníkov. Bola prezentovaná v stánku s názvom „Praveké sopky Slovenska“. V stánku si mohli návštevníci prezrieť rôzne horniny vzniknuté sopečnou činnosťou z územia Slovenska a za pomoci odborného výkladu doktoranda Adama Straku sa dozvedeli zaujímavosti o sopkách o ich vzniku, vývoji a aktivite. Záujem vzbudzovalo i pozorovanie výbrusov sopečných hornín pod binokulárnou lupou.

V stánku s názvom „Život skrytý v kameni“ si návštevníci s veľkým záujmom prezerali ukážky makro ako aj mikrofosílií rôzneho veku, nájdené prevažne na území Slovenska. Veľkým lákadlom bola ukážka laboratórnych metód výskumu ako aj prehliadanie mikroskamenelín pod binokulárnou lupou a premietanie obrazu spod lupy na monitor. Súčasťou prezentácie bol taktiež odborný výklad ku vzorkovým exponátom usadených hornín, kde sa návštevníci dozvedeli, čo všetko sa dá z takýchto hornín „vyčítať“, kde a za akých podmienok vznikali a ako možno tieto údaje využiť pri rekonštrukcii paleoprostredia, paleoekologických a paleoklimatických podmienok. Návštevníkov v stánku sprevádzali Dušan Starek, Vladimír Šimo a Silvia Ozdínová.