Jún 012015
 

Medailu akademika Bohuslava Cambela za podporu vedy a rozvoj Geologického ústavu SAV odovzdali vo štvrtok, 21. mája  v Bratislave prof. Dr. Jánovi Veizerovi, PhD. z Department of Earth Sciences kanadskej University of Ottawa za mimoriadny prínos v oblasti sedimentológie.

Tento slovenský rodák pracoval do roku 1968 v Geologickom ústave SAV. Potom absolvoval doktorandské štúdium v izotopovej geológii v Austrálii (Australian National University). Neskôr pracoval a učil v USA a Nemecku (University of California v Los Angeles, a na univerzitách v Göttingene a Tübingene). Od roku 1973 pôsobi na University of Ottawa, kde je profesorom geológie. Od roku 1988 je taktiež profesorom sedimentárnej a izotopovej geológie na ústave geológie, mineralógie a geofyziky na Ruhr University v nemeckom Bochume. Počas svojej kariéry sa stal svetovým lídrom výskumu geochémie sedimentov, hlavne v oblasti diagenézy karbonátov a evolúcie chemizmu morskej vody.

Významnú časť jeho práce za posledné obdobie tvorí modelovanie klimatických zmien a venuje sa otázkam súvisiacim s fenoménom globálneho otepľovania (publ. Nature).

J. Veizer získal viaceré významné ocenenia, napríklad medailu W.W. Hutchisona pre mladé osobnosti, ktoré dosiahli výnimočné pokroky vo vedách o Zemi v Kanade (1987), Leibnizovu cenu nemeckej agentúry pre vedu (Deutsche Forschungsgemeinschaft) za vznikajúce výsledky v oblasti geochémie sedimentov (1992), alebo Loganovu medailu, ktorá je najväčším vyznamenaním kanadskej geologickej spoločnosti (1995).

Počas svojej návštevy Slovenska mal okrem iného aj prednášky na tému „Vývoj planéty z pohľadu izotopovej geochémie sedimentov“ na pracoviskách v Banskej Bystrici (18. 5.) a Bratislave (21. 5.).

Text: M. Podstupka

Foto: I. Petrík, I. Broska

veizer3 veizer1

veizer4 veizer2