Pracovisko v Bratislave

 
Bratislava, Dúbravská cesta

Pracovisko Geologického odboru v Bratislave

Adresa:

Ústav vied o Zemi
Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9
P.O. Box 106
840 05 Bratislava

Tel.: 02 3229 3201
Fax: 02 5477 7097
E-mail:  ks.ab1544966247vas@t1544966247snilo1544966247eg1544966247

Bratislava, Valašská ul.

Prevádzková budova v Bratislave na Valašskej ul.

Adresa:

budova sa nachádza v areáli Štátneho geologického ústavu D. Štúra

Tel: 02/ 3229 3247

 

zoznam zamestnancov pracoviska v Bratislave zoznam všetkých zamestnancov ústavu
laboratóriá