Prednášky, semináre

 

Paolo Albano 2015

Paolo Albano (University of Vienna)


Dátum: 8. júna 2015 o 14:00
Miesto: zasadačka GlÚ v Bratislave


Vývoj planéty z pohľadu izotopovej geochémie sedimentov

prednáška prof. Dr. Jana Veizera, Ph.D. (Department of Earth Sciences, University of Ottawa)


Dátum: 18. mája 2015 o 13:00 v Banskej Bystrici a 21. mája 2015 o 15:00 v Bratislave
Miesto: zasadačka GlÚ v Banskej Bystrici a Bratislave

pozvánka BB, BA


Seminár doktorandov Geologického ústavu SAV

jar 2014


Dátum: 6. februára 2014 o 9,00
Miesto: zasadačka Geol. ústavu v Bratislave na Patrónke

Účasť doktorandov a vedeckých pracovníkov ústavu je povinná


Pravidelné semináre Geologického ústavu SAV – jarný cyklus 2013Dátum: rôzne, začiatok 15,00
Miesto: Geologický Ústav SAV, Dúbravská cesta 9 (areál SAV), Bratislava, zasadacia miestnosť č. 12

19. marec (utorok)

Aubrecht R. (Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava): Venezuelské pieskovcové jaskyne: nový pohľad na ich genézu a speleotémy.

2. apríl (utorok)

Petrík I. (Geologický Ústav SAV, Bratislava): Lítne sľudy v granitoidoch gemerika: substitúcia a genéza.

22. apríl (pondelok)

Lexa J. (Geologický Ústav SAV, Bratislava): Aplikácia minerálnej termobarometrie na Au-porfýrovom systéme Biely Vrch.

29. apríl (pondelok) – doktorandský seminár:

Fekete K. (Geologický Ústav SAV, Bratislava): Analýza urgónskych vápencov v manínskej jednotke.

6. máj (pondelok)

Uher P. (Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava; Geologický Ústav SAV, Bratislava): Nové poznatky o hercýnskych granitových pegmatitoch Zapadných Karpát.

Kontakt: Adam Tomašových, ks.ab1544963469vas@a1544963469motlo1544963469eg1544963469, 02/3229 3214, 0904 852 145