Máj 192015
 

Viac ako 180 návštevníkov prišlo v sobotnú noc 16. mája 2015 na prehliadku jedinej miniexpozície bridlice na Slovensku v Marianskom údolí starobylého pútnického miesta Marianky, ktorá ako jedinečný historicko-montánny priestor sa zapojila do celoslovenského podujatia Noc múzeí a galérií 2015.

Prednedávnom vybudovaná expozícia bridlice ponúka návštevníkom možnosť dozvedieť sa bližšie informácie o tomto mieste v Marianke, kde sa v minulosti ťažila čierna bridlica.

Najprv boli návštevníci oboznámení s projektom Sandbersko-pajštúnskeho geoparku, ktorého jedným zastavením je práve Marianka, ako významná geologická lokalita nielen v regionálnom ale aj v celoslovenskom rozmere. Pútavý komplexný výklad o geologických zaujímavostiach regiónu od Devína až po Borinský kras podal hlavný riešiteľ čerstvo sprístupneného Sandbersko-pajštúnskeho geoparku RNDr. Ján Madarás, PhD. z Geologického ústavu SAV. Na informačnej tabuli venovanej výskytu a spracovaniu čiernych mariánskych pokrývačských bridlíc sa návštevníci dozvedeli viac o bohatej histórii a pamiatkach, ktoré sú spojené s ťažbou bridlíc. Informačná tabuľa je osadená niekoľko metrov od najvýznamnejšej v súčasnosti zachovanej pamiatky na ťažbu – Bridlicovej štôlne.

Následne si bolo možné pozrieť novovybudovanú expozíciu nachádzajúcu sa v historickom objekte – pivnici, priamo nad chodbami Bridlicovej štôlne. Slávna ťažba a spracovanie bridlice najmä na školské písacie tabuľky bola prezentovaná na reprodukovaných historických pohľadniciach zachytávajúcich podmienky ťažby a spracovania čiernych bridlíc. V druhej polovici 19. storočia pri jej ťažbe a vyrábaní predmetov z bridlice pracovalo až 200 ľudí a denne sa vyrobilo približne 8000 kusov písacích tabuliek. V miniexpozícii sú vystavené neopracované veľké dosky bridlice, písacie tabuľky a vzorky bridlice z Marianky a z iných krajín Európy. Na jednom plagáte je opísaný postup výstavby symbolického portálu Bridlicovej štôlne pred vstupom do pivnice, ktorá je zároveň prístupovým miestom do podzemných priestorov bridlicovej bane. Baňa je v súčasnosti zatopená vodou a návštevníci si mali možnosť pozrieť nasvietenú zatopenú šachtu vedúcu k podzemným chodbám a komorám bane.

Tma na Noc múzeí a galérií je ideálnou príležitosťou na prezentáciu takej mineralogickej zaujímavosti ako je luminiscencia minerálov. Za úplnej tmy možno u niektorých minerálov pozorovať vlastnosť vyžarovať svetlo (svetielkovať rôznymi farbami) po ich osvetlení krátkovlnným alebo dlhovlnným ultrafialovým žiarením. Veľmi výraznými červenými, oranžovými, žltými alebo modrými farbami svieti pod UV lampou kalcit, scheelit, fluorit a niektoré ďalšie minerály. Praktickú ukážku nádherných farieb luminiscencie minerálov spolu s odborným výkladom zabezpečil RNDr. Milan Gargulák, CSc. zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave.

Až do 22.00 hodiny si bolo možné pred Bridlicovou štôlňou pozrieť ukážku baníckych lámp používaných v minulosti na osvetľovanie v baniach. Názorne sa dalo oboznámiť s tým, ako funguje karbidová lampa, benzínová bezpečnostná lampa používaná v uhoľných baniach alebo staršie typy kahancov na olej. O Marianke ako baníckej lokalite je možné sa dočítať v knihách s montanistickou tematikou: Podzemie Malých Karpát alebo Svet ukrytý v podzemí.

Veríme, že návštevníci počas prehliadky prežili príjemne chvíle v expozícii venovanej prezentácii banícko-geologickej histórie marianskych bridlíc v súčasnom pútnickom mieste Marianky a tešíme sa na budúci ročník Noci múzeí a galérií na Slovensku, kedy sa plánuje premietať fotografie z neprístupných podzemných priestorov bridlicovej bane v Marianke a baní v pohorí Malých Karpát.

Organizátori: Spolok Permon Marianka, Spolok pre montánny výskum, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Geologický ústav Slovenskej akadémie vied

Foto: Ivan Paška, Silvia Bednárová, Ján Madarás

marianka1
marianka2

marianka3
marianka4
marianka5