APVV 0663-10

 

Contamination of mining country by toxic elements at selected Cu-deposits and possibilities of its remediation


Duration:
2011-2014
Principal investigator:
Stanislav Jeleň
Investigators from institution:
Jarmila Luptáková, Stanislava Milovská
Co-operating institutions and scientists:

Peter Andráš (zodpovedný riešiteľ – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)

Blanka Maňkovská (SAV), Július Oszlányi (SAV), Ingrid Turisová, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Ján Dubiel (doktorand), Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Štefan Aschenbrenner (doktorand), Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Jozef Krnáč (doktorand), Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Blanka Maňkovská, Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava (pracovisko Zvolen), Július Oslányi, Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, Bronislava Lalínska, Univerzita Komenského, Bratislava, Jana Michňová, Univerzita Komenského, Bratislava, Tomáš Klimko (doktorand), Univerzita Komenského, Bratislava

Anotation: