APVV-0436-12

 

Evolučné zákonitosti indikované článkonožcami a ich príbuznými


Doba riešenia:
2013-2017
Zodpovedný riešiteľ:
Peter Vršanský
Spoluriešitelia z ústavu:
Peter Barna, Róbert Oružinský
Ďalší spoluriešitelia:

Dr. Peter Degma, Dr. Peter Vďačný, Dr. Matúš Kúdela, Dr. Matúš Hyžný

Anotácia:

Článkonožce, zahrňujúce hmyz, pavúky a kôrovce v súčasnosti predstavujú najrozmanitejšiu skupinu morských, sladkovodných aj suchozemských organizmov (príbuzné pomalky sú jedinými organizmami perzistujúcimi v otvorenom vesmíre). Predstavujú základ prakticky všetkých ekosystémov už od prvohôr, čomu zodpovedá aj ich vznamné zastúpenie vo fosílnom zázname (aj trilobity). Okrem množstva druhov, ktoré napríklad u suchozemského hmyzu nemá obdobu, je dôležitá aj kvalita zachovania, často obsahujúca unikátne mikroštruktúry v jantároch. Preto sú ideálnou skupinou na analyzovanie evolučných vzorov, zákonitostí a premenných, ktorým fylogenéza podlieha (do veľkej miery neprebádané). Projekt preto pokrýva širokú škálu článkonožcov (priamo na Slovensku máme na nalýzu materiál z celého sveta vrátane jantárov z čias dinosaurov a otvorený prístup k svetovým depozitom – spolupracujeme s organizáciami s vyše 50 krajín sveta) s dôrazom na najpočetnejšie skupiny s bohatým fosílnym záznamom, umožňujúce porovnať výsledky z principiálne rôznych analýz (molekulárne údaje, morfológia, fosílie), ale aj topológiu evolučných stromov a sietí naprieč rôznymi skupinami (početnossť trichotómií, dlhých vetiev, paralelizmov, ghost ranges, tempo diverzifikácie a vymieraní). Súčasťou štúdie je aj opis všetkých nových fosílnych (a niektorých žijúcich) článkonožcov z nášho územia. Poznatky rozšírime aj prostredníctvom víťazov celoštátnej súťaže nadväyujúce na predošlé projekty pre UNESCO a MŽP.