APVV 0663-10

 

Štúdium kontaminácie baníckej krajiny toxickými prvkami na vybraných Cu-ložiskách a možnosti jej remediácie


Doba riešenia:
2011-2014
Zodpovedný riešiteľ:
Stanislav Jeleň
Spoluriešitelia z ústavu:
Jarmila Luptáková, Stanislava Milovská
Ďalší spoluriešitelia:

Peter Andráš (zodpovedný riešiteľ – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)

Blanka Maňkovská (SAV), Július Oszlányi (SAV), Ingrid Turisová, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Ján Dubiel (doktorand), Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Štefan Aschenbrenner (doktorand), Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Jozef Krnáč (doktorand), Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Blanka Maňkovská, Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava (pracovisko Zvolen), Július Oslányi, Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, Bronislava Lalínska, Univerzita Komenského, Bratislava, Jana Michňová, Univerzita Komenského, Bratislava, Tomáš Klimko (doktorand), Univerzita Komenského, Bratislava

Anotácia: