CBEP

 

Podnebie a biota skorého paleogénu


Doba riešenia:
2004-2013
Zodpovedný riešiteľ:
Ján Soták
Spoluriešitelia z ústavu:
Silvia Ozdínová
Ďalší spoluriešitelia:

Schmitz B. (Norway), Pujalte V. (Spain)

Anotácia:

Výskum pracovnej skupiny CBEP je zameraný na podmienky nestability klimatických systémov Zeme, ktoré charakterizuje obdobie po kriede. Na jej práci sa zúčastňujú početné tímy špecialistov v biostratigrafickom výskume, environmentálnej mikropaleontológii, litogeochémii, sedimentológii atď.

Výsledky (publikácie):

Soták J., 2006: High-resolution analysis of Middle Eocene sequence of the Central Western Cartahians: bio-, evento- and cyclostratigraphy. In Caballero, F.- Apallaniz, E. – Baceta, J.L. – Bernaola, G. – Orue-Etxebarria, X. – Payros, A. – Pujalte, V. Climate & Biota of the Early Paleogene. Bilbao, p. 126-127.