DEB-0919451

 

Lastúrniky v čase a priestore: testovanie presnosti metód na rekonštrukciu ancestrálnej morfológie, vekov, geografie a diverzifikácie


Doba riešenia:
2010-2011
Zodpovedný riešiteľ:
Adam Tomašových
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia:

Vysvetlenie vzniku a dynamiky základných biogeografických vzorov ako napr. vzrast diverzity od pólov k rovníku a zmeny v geografických rozsahoch jednotlivých druhov je v súčasnosti jednou z najdiskutovanejších tém modernej biogeografie a makroekológie. Časť projektu na ktorej sa podielame je zameraná na (1) analýzu geografického rozšírenia a geografických trendov vo veľosti tela a diverzifikácie u Holocénnych a fosílnych lastúrnikov (Bivalvia), na základe rozsiahlej globálnejdatabázy recentných a fosílnych lastúrnikov, a na (2) modelovanie vzťahu medzi klimatickými gradientmi a geografickým rozšírením lastúrnikov. Lastúrniky predstavujú skupinu s mimoriadne dobrým fosílnym záznamom a sú tak veľmi vhodné na testovanie evolučných a ekologických modelov.