ITMS 26250120034

 

Vybudovanie Centier vzdelávania SAV v Banskej Bystrici a Smoleniciach


Doba riešenia:
2010-2014
Zodpovedný riešiteľ:
Radovan Kyška-Pipík
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia:

Zvýšenie kvality a efektívnosti pedagogického a vedecko-výskumného procesu na pracoviskách Geologického ústavu SAV vybudovaním novej hmotnej infraštruktúry a modernizáciou existujúcej a zavádzaním novej IKT infraštruktúry v Banskej Bystrici a Smoleniciach.