JSPS 2012-2013

 

The role of ultramafic rocks on the mechanism of crust-mantle interaction in subduction zone


Doba riešenia:
2012-2013
Zodpovedný riešiteľ:
Pavol Siman
Spoluriešitelia z ústavu:
Marian Janák
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia: