MAD 7

 

Objasnenie genetických a časových vzťahov magmatizmu a epitermálnej rudogenézy vo vulkanických štruktúrach Východoslovenských a Západoukrajinských regiónoch neogénnych vulkanitov


Doba riešenia:
2014-2016
Zodpovedný riešiteľ:
Stanislav Jeleň
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Ukrajina

Anotácia: