MAD

 

Geológia a evolúcia Au-Ag-Bi-Te-Se asociácií ložísk a rudných výskytov Ukrajiny a Slovenska


Doba riešenia:
2011-2013
Zodpovedný riešiteľ:
Stanislav Jeleň
Spoluriešitelia z ústavu:
Peter Andráš, Adrián Biroň, Jarmila Luptáková, Tomáš Mikuš
Ďalší spoluriešitelia:

Jaroslav Pršek, Štefan Ferenc, Ponomarenko O.M., Voznjak D.K., Kvastnitsa V.M., Kvastnitsa I.V., Grinchenko O.V., Bondarenko S.M., Grechanovskaja O.E.

Anotácia:

Hlavnými cieľmi nového projektu sú detailné a komplexné mineralogicko-geochemické štúdium epitermálnej drahokovovej Au-Ag-Bi-Te-Se mineralizácie v neovulkanitoch Západných a Východných Karpát (najmä oblasť hrebeňa Vyhorlat-Huta v okolí lokalít Ilkovtsy, Podulki a Smerekiv Kamin na Ukrajine a širšie okolie Poruby pod Vihorlatom na Slovensku) a taktiež i v niektorých lokalitách kryštalických komplexov, jej geologická pozícia v metasomatitoch, vzťah k ďalším typom mineralizácie a rekonštrukcia fyzikálno-chemických podmienok formovania bizmutových teluridov a selenidov, spolu s ich kryštalochémiou