MAD

 

Paleovulkanická rekonštrukcia a vývoj ryolitových vulkanických formácií karpatsko-panónskeho regiónu


Doba riešenia:
2010-2012
Zodpovedný riešiteľ:
Jaroslav Lexa
Spoluriešitelia z ústavu:
Katarína Pošteková
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia: