MAD

 

Neotektonika východného segmentu zlomovej zóny Mür-Oravská panva.


Doba riešenia:
2013-2015
Zodpovedný riešiteľ:
Dušan Starek
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia:

Cieľom projektu je rekonštrukcia neotektonickej aktivity v rámci východného segmentu zlomovej zóny Mür-Oravská panva. Terénne práce budú zamerané na výplň paniev a zlomové línie ktoré zahŕňa táto zóna. Vrámci terénnych prác budú študované (1) zlomové plochy, (2) pukliny, (3) prejavy deformácií a (4) rozpukané klasty. Terénne práce budú doplnené laboratórnym štúdiom (1) odraznosti vitrinitu, (2) ílových minerálov a (3) mikroskopickými analýzami. Cieľom terénnych a laboratórnych štúdií je vytvorenie modelu tektonického vývoja predmentnej oblasti počas neogénu a kvartéru.