MAD

 

Genetické a časové vzťahy magmatických procesov a zlatej mineralizácie v porfýrovo-epitermálnych rudotvorných systémoch vo vulkanických štruktúrach stredoslovenských neovulkanitov


Doba riešenia:
2012-2014
Zodpovedný riešiteľ:
Stanislav Jeleň
Spoluriešitelia z ústavu:
Jaroslav Lexa, Rastislav Milovský
Ďalší spoluriešitelia:

Konečný Vlastimil, Koděra Peter, Černyšev Igor V., Kovalenker Vladimir A., Lebedev V.A., Prokofjev V.Ju., Čugaev, A.V.

Anotácia:

Hlavnou úlohou spoločného projektu je zistenie genézy drahokovovej porfýrovej a epitermálnej mineralizácie vo vulkanických oblastiach. Vykoná sa upresnenie mineralogicko-geochemickej charakteristiky rudnej mineralizácie, priestorovo-časových vzťahov porfýrového a epitermálneho zrudnenia s magmatickými udalosťami v štiavnickom skarnovo-porfýrovo-epitermálnom rudotvornom systéme, identifikovanie zdrojov rudných komponentov v rudotvorných systémoch stratovulkánov na základe vysokoprecíznej Pb-Pb izotopovej systematiky, ďalej objasnenie časových charakteristík vzniku hlavných typov mineralizácie a ich vzťah k vývoju štiavnického stratovulkánu, štúdium o chronológie formovania stratovulkánov Javorie a Poľana a porovnávacie štúdium petrogeochemických osobitostí magmatizmu stratovulkánov Banská Štiavnica, Javorie, Poľana na základe štúdia taveninových a fluidných inklúzií v magmatických mineráloch.