NSF-EAR 1124318

 

Časové rozlíšenie bentických spoločenstiev: zhodnotenie a modelovanie dynamiky pochovania, účinkov sedimentácie a vlastností schránok pri vzniku fosílnych akumulácií


Doba riešenia:
2012-2013
Zodpovedný riešiteľ:
Adam Tomašových
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

University of Chicago

Anotácia:

Kvantifikácia časového rozlíšenia fosílnych akumulácií v holocénnych sedimentoch na kontinentálnom šelfe v južnej Kalifornii.