RESPIRE

 

Odraz globálneho kyslíkového potenciálu oceánov na ranokenozoické klimatické extrémy


Doba riešenia:
2013-2015
Zodpovedný riešiteľ:
Ján Soták
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia:

Projekt je zameraný na kyslíkové krízy svetových oceánov v geologickej minulosti Zeme. Geologický záznam anoxie oceánskych sedimentov je analyzovaný špičkovými laboratórnymi postupmi na úrovni štúdia biomarkerov, izotopov ťažkých kovov (Mo, V, Ru, U, a i.), stopových prvkov, a pod. Geochemické metódy sú kombinované s biostratigrafickým výskumov, štúdiom environmentálnych nárokov morskej mikrofauny, oceanografickými modelmi cirkulácie pre jednotlivé geologické obdobia, a pod.