VEGA-1/0095/12

 

Interpretácia anomálnych zdrojov geofyzikálnych polí s cieľom skvalitniť poznatky o stavbe a dynamike karpatského orogénu


Doba riešenia:
2012-2014
Zodpovedný riešiteľ:
Jozef Vozár
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Anotácia: