VEGA 2/0012/14

 

Šváby zo svetových jantárov


Doba riešenia:
2014-2017
Zodpovedný riešiteľ:
Peter Vršanský
Spoluriešitelia z ústavu:
Peter Barna
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia: