VEGA 2/0017/10

 

Evolučná morfostereometria a regionalizácia mozgu vyhynutých archosaurov použitím experimentálnej aproximácie modelu recentných krokodílov


Doba riešenia:
2010-2011
Zodpovedný riešiteľ:
Martin Kundrát
Spoluriešitelia z ústavu:
Sidónia Kötelešová
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia:

Jedným z najvýznamnejších orgánov stavovcov, ktorý prekonal výrazné evolučné zmeny je centrálny nervový systém (CNS). Jeho štrukturálne inovácie fixovali určité cerebrálne morphotypy na určitých fylogenetických úrovniach, vrátane úrovne plazov. Z evolučného hľadiska predstavujú plazy dôležitý zdroj informácii, pretože sa jedná o primárne amniometické štvornožce s výraznou schopnosťoufenotypovej diverzifikácie. Táto diverzifikácia sa na morfogenetickej úrovni maximálne prejavila v evolúcii archosaurov a to vznikom špeciálne adaptovaných foriem krokodílomorfov, pterosaurov, dinosaurov a vtákov. Nový typ lokomócie a záadné fyziologické zmeny robia z archosaurov významný vývojovo-evolučný experimentálny model pre štúdium zmien. CNŠ pri prechode z jednej organizačnej úrovne na kvalitatívne inú úroveň. Cieľom predloženého projektu je rekonštrukcia povrchovej morfológie a vnútornej regionalizácie. CNS dinosaura na základe aplikácie vývojovej stereometrie rozhrania endoneurokránium – mozog u súčasných krokodílov.