VEGA 2/0056/15

 

Multiproxy analýza limnických profundálnych sedimentov: cyklicita a variabilita prostredia vo vrchnom miocéne Centrálnej Paratetýdy


Doba riešenia:
2015-2017
Zodpovedný riešiteľ:
Radovan Kyška-Pipík
Spoluriešitelia z ústavu:
Dušan Starek, Martina Sýkorová, Michal Seko, Erika Kovács
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia: