VEGA 2/0065/12

 

Porovnanie paleopodnebia a paleooceanografie oblasti Západných Karpát na začiatku jurského a kriedového obdobia


Doba riešenia:
2012-2015
Zodpovedný riešiteľ:
Jozef Michalík
Spoluriešitelia z ústavu:
Ján Soták, Adrián Biroň, Ľubica Puškelová, Vladimír Šimo, Zuzana Weissová, Kamil Fekete
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia: