VEGA 2/0087/12

 

Mineralogický a mikrobiologický výskum špecifických typov sekundárnych minerálnych akumulácií vo vybraných pripovrchových podzemných systémoch Slovenska


Doba riešenia:
2012-2014
Zodpovedný riešiteľ:
Stanislav Jeleň
Spoluriešitelia z ústavu:
Peter Andráš, Jarmila Luptáková, Stanislava Milovská, Adrián Biroň, Jakub Bukovina
Ďalší spoluriešitelia:

Iveta Štyriaková (Ústav geotechniky SAV)
Milan Seman (Ústav bunkovej biológie a biotechnológie PríF UK, Bratislava)
Tomáš Lánczos (Katedra geochémie PríF UK, Bratislava)
Renáta Fľaková (Katedra hydrogeológie PríF UK, Bratislava)
Česko:
Kamil Zagoršek (Národní museum, Praha)
Karel Žák (Geologický ústav ČAV, Praha)
Ivo Sedláček (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno)
Nemecko:
Juraj Majzlan (Institut für Geowissenschaften, Bereich Mineralogie, Jena)
Španielsko:
Juan Ramon Vidal Romani (Univerzita v La Coruna)
Poľsko:
Michal Gradzinski (Univerzita Jagelonska, Krakov)
Helena Hercmann (Geologický ústav Poľskej akadémie vied, Varšava)
Rusko:
Kovalenker V.A., Černyšev I.V., Prokofjev V.Ju., Škoľnik E.L., Žegallo E.A. (IGEM, GEOCHI, PIN RAV v Moskve)

Anotácia:

Výskum je zameraný na komplexné mineralogicko-geochemické štúdium sekundárnych minerálnych asociácií vo vybraných podpovrchových podzemných systémoch Slovenska, podmienok a procesov ich vzniku za prípadnej spoluúčasti mikroorganizmov. Nadväzuje na predošlé práce autorov riešiteľského kolektívu a predbežné skúmanie rôznych špecifických foriem speleotém (sekundárna minerálna akumulácia) najmä v jaskynnom prostredí, predovšetkým karbonátov, opálov a taktiež oxidov a hydroxidov Fe a Mn. Detailné mikrobiologické štúdium doplní a rozšíri poznatky o prakticky málo známom fenoméne mikrobiálnej bioty, osídľujúcej uvedené biotopy a ich participáciu v morfogenéze týchto útvarov. Získané výsledky sa môžu uplatniť aj pri navrhnutí spôsobu ochrany tejto špecifickej výplne jaskýň a rozšíria poznanie a hodnotu jaskýň, z ktorých väčšina patrí medzi národné prírodné pamiatky i UNESCO.