VEGA 2/0094/14

 

Biostratigrafická a paleoenvironmentálna analýza spodno až strednojurských sekvencií vybraných lokalít Západných Karpát


Doba riešenia:
2014-2017
Zodpovedný riešiteľ:
Silvia Ozdínová
Spoluriešitelia z ústavu:
Marián Golej, Vladimír Šimo
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia: