VEGA 2/0125/09

 

Vznik spoločenských živočíchov - prechod od švábov k termitom


Doba riešenia:
2009-2012
Zodpovedný riešiteľ:
Peter Vršanský
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

CNU Peking/ Junhui Liang, Tiantian Wang, Dong Ren EAMU Greifswald/ Joerg Ansorge FU/ Joerg Schneider NMNH Washington DC/Conrad Labandeira NHNM Paris/ Dany Azar PIN RAS/Dmitrij Shcherbakov, Alexandr P. Rasnitsyn RU France/Didier Neraudeau, Vincent Perrichot

Anotácia:

Socialita (spoločenskosť) s jedinou reprodukčne aktívnou samicou a spoločnou starostlivosťou o potomstvo je pomerne rozšírená u vtákov, cicavcov, kôrovcov aj u hmyzu. Špeciálna, multigeneračná eusocialita, založenej na kastách a charakterizovaná špecializovanými vojakmi, vznikla u termitov, blanokrídlovcov (u mravcov, dvakrát u ôs, parazitických Encyrtidae s larválnymi vojakmi vyvýjajúcimi sa vnútri hostiteľa, včiel), strapiek, vošiek, u afrických krtkopotkanov a u ľudí. Jej výsledkom bol rozvoj najkomplexnejších štruktúr v prírode, vrátane civilizácie. Biomasa eusociálnych organizmov v pokročilých ekosystémoch môže prekročiť 20%. Kolónie spoločenského hmyzu predstavujú akýsi superorganizmus a aj keď nikto priamo nevysiela inštrukcie, akcie sú koordinované jednoduchými pricípmi samoorganizácie. Cieľom projektu je objasniť prechod od švábov k termitom počas druhohôr, vedúci k vzniku prvých spoločenských organizmov a analyzovať analogické prechody k eusocialite u ostatných živočíchov a ľudí.

Realizované práce:

Bola publikovaná práca o najprimitívnejších a zároveň najlepšie zachovaných predkov spoločenského hmyzu; publikovaný unikátny šváb reprezentujúci doposiaľ neznámu čeľaď a iné nové čeľade hmyzu Štúdia významne prispieva k poznatkom o štruktúre a vývoji fenoménu spoločenského života vôbec a nachádza paralely so vznikom, vývojom a zmysle ľudstva

Výstupy (publikácie):

Vršanský P. 2009. Albian cockroaches (Insecta, Blattida) from French amber of Archingeay. Geodiversitas 31 (1): 73-98.

Vršanský P., Liang J-H. and Ren D. 2009. Advanced morphology and behaviour of extinct earwig-like cockroaches. Geologica Carpathica 60, 6: 449-462.

JUN-HUI LIANG, PETER VRŠANSKÝ, DONG REN & CHUNGKUN SHIH. 2009. A new Jurassic carnivorous cockroach (Insecta, Blattaria, Raphidiomimidae) from the Inner Mongolia in China. Zootaxa 1974: 17–30.

Obr.: Predok prvého spoločenského hmyzu. Leptolithica vincenti Vršanský, 2009. Vyhynutá čeľaď Liberiblattinidae. Vek 98 milión rokov. Archingeay, Francúzsko.