VEGA 2/0136/15

 

Zmeny v teplote morskej vody počas masového vymierania na konci triasu a počas ranej jury (Západné Karpaty a Východné Alpy)


Doba riešenia:
2015-2018
Zodpovedný riešiteľ:
Adam Tomašových
Spoluriešitelia z ústavu:
Jozef Michalík, Marián Golej, Tomáš Fuksi
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia: