VEGA 2/0138/15

 

Vývoj monogenetických ryolitových vulkánov


Doba riešenia:
2015-2018
Zodpovedný riešiteľ:
Jaroslav Lexa
Spoluriešitelia z ústavu:
Katarína Pošteková
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia: