VEGA 2/0159/13

 

Úloha dioritickej magmy pri vzniku granitoidného magmatizmu I-typu – mafické enklávy Nízkych Tatier


Doba riešenia:
2013-2015
Zodpovedný riešiteľ:
Igor Petrík
Spoluriešitelia z ústavu:
Igor Broska, Štefan Čík
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia:

Projekt rieši vzťah dioritickej magmy koexistujúcej s varískym granitodným magmatizmom I-typu na základe petrologickej interpretácie magmatickej a postmagmatickej minerálnej paragenézy obidvoch hornín. Na zmiešanie dvoch magiem poukazuje hybridný charakter dnešných granitoidov i dioritov. Neskorá oxidačná udalosť preukázaná v hostiteľskej magme môže indikovať zvýšený obsah vody v magme, ktorý spolu s charakteristickým výskytom allanitu indikuje metasomaticky obohatený plášť ako jeden zo zdrojov mafickej magmy. Projekt má pomôcť pri osvetlení geodynamickej pozície (teda príčiny tavenia i charakter zdrojových hornín) budúceho fundamentu Západných Karpát v skorom štádiu varískeho magmatizmu. Pri riešení bude využitý existujúci unikátny vzorkový materiál z Nízkych Tatier doplnený o nové výskyty.