VEGA 2/0193/15

 

Vek, rozsah a hĺbka epizodického topenia permafrostu počas neskorého pleistocénu – údaje z jaskynných klimatických archívov Slovenska


Doba riešenia:
2015-2017
Zodpovedný riešiteľ:
Rastislav Milovský
Spoluriešitelia z ústavu:
Stanislava Milovská, Marek Vďačný, Juraj Šurka
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia: