Igor Petrík – Pemza a bronz: na pomedzí mytológie a histórie Egejského sveta

 

O autorovi a o knihe:petrik-pemza

 

Autor, RNDr. Igor Petrík, DrSc., (nar. 1952) vyštudoval na PF UK Bratislava, od začiatku pracuje na Geologickom ústave SAV. Zameraním je petrológ – geochemik, špecializovaný na granitové horniny Slovenska a ich minerály. Okrajove študoval aj niektoré staré vulkanické horniny Slovenska. Výsledky svojej práce prezentoval ca. 50 článkoch publikovaných v domácich aj prestížnych zahraničných časopisoch a monografiách. Nesystematicky sa venuje aj popularizácii vedy, napr. zvláštnym a unikátnym horninám v Tatrách.

Časté návštevy Grécka zvýšili jeho záujem o starovekú grécku kultúru a jej vzťahy k ostatným kultúram východného Stredomoria. V predkladanej knihe prekročil hranice geológie a ponúkol interdisciplinárnu popularizáciu egejského sveta bronzovej doby. Témou knihy sú udalosti bronzovej doby v egejskom priestore známe z mytológie i histórie na pozadí seizmickej a vulkanickej aktivity neodmysliteľnej od tejto najstaršej časti Európy. Aké následky mala mega-explózia vulkanického ostrova Théry, bola naozaj príčinou zániku mínojskej civilizácie na Kréte? Prečo je v Grécku a Turecku toľko zemetrasení a aký vplyv na históriu mali? Aké bolo historické pozadie homérskych eposov? Je to len hrdinská poézia o 400 rokov mladšia než udalosti, ktoré ospevuje alebo predsa má nejaké konkrétne historické pozadie? Aké pozadie mali zásadné zmeny okolo r. 1200 pred n.l. kedy sa skončila doba bronzová? Môžu veľké príčiny vysvetliť náhly koniec civilizácií doby bronzovej, alebo poskytuje súčasná prírodoveda (teória komplexity) aj iné možnosti ako pochopiť aj také zložité systémy ako sú spoločenské?

Kniha sa pokúša nájsť odpovede na tieto otázky s využitím nového faktického materiálu nahromadeného za posledných 15 rokov. Faktografický text je odľahčený cestopisnými črtami z viacerých miest egejskej oblasti.

Anglické resumé