Geologický ústav SAV

Jazyky

Laboratórium elektrónovej mikroskopie

Laboratórium je vybavené rastrovacím elektrónovým mikroskopom JEOL JSM 6390 LV, ktorý bol zakúpený z kapitálových prostriedkov grantu APVV-51-011305 a investičných prostriedkov Geologického ústavu SAV, Univerzity Mateja Bela a Ústavu ekológie lesa SAV. Je ho prevádzka sa riadi štatútom.

Mikroskop slúži na štúdium mikroštruktúr, morfológie, a analýzy povrchu paleontologických, mineralogických, environmentálnych a iných vzoriek. Prístroj umožňuje prácu vo vysokom aj nízkom vákuu vďaka dvom separátnym systémom púmp. Výstupy z prístroja sú vo forme digitálnej ČB fotografie vo formátoch *.JPG, *BMP, *.TIF, na ktorej sú zobrazené štandardné podmienky snímania.

Technické parametre prístroja:

Rozlíšenie 3.0nm(30kV)
Urýchľovacie napätie 0.5 – 30 kV
Zväčšenie x5 – 300,000
Pracovná vzdialenosť 8 - 39 mm
Vlákno vycentrované W vlákno
Pracovné módy SEI, BEI (Topo)
Spôsob záznamu digitálny
Maximálna veľkosť vzorky 32 mm
Vzorkový GS stolík Eucentrický goniometer
Pohyb stolíka X=20mm, Y=10mm, Z=5mm- 48mm
Rotácia R=360° priebežne
Náklon -10/+90°

Cenník prác pre Laboratórium elektrónovej mikroskopie pri Geologickom ústave SAV
Práca na elektrónovom mikroskope
Kmeňový pracovník Geologického ústavu SAV, Univerzity Mateja Bela a Ústavu ekológie lesa SAV - 15,00 EUR/hod
Ostatní zákazníci - 20,00 EUR/hod

Pokovenie materiálu
1-3 vzorky - 7,00 EUR
4 a viac - 6,50 EUR

Pracovník Laboratórium elektrónovej mikroskopie:
Mgr. Nataša Halašiová, tel: 00421 (0)48 3213211; halasi@savbb.sk
Mgr. Tomaš Mikuš, PhD.