Júl 012012
 

V spolupráci so Slovenskou geologickou spoločnosťou sa Geologický ústav SAV zúčastnil vzdelávacieho podujatia pre základné školy v Devínskej Novej Vsi. Podujatie bolo rozdelené na dve časti. Prvá časť bola zameraná na terénnu exkurziu na lokalitu Sandberg a Weitov lom na Devínskej kobyle, ktorú organizačne zastrešili RNDr. L. Šimon, PhD. A RNDr. J. Madarás, PhD. zo Štátneho geologického ústavu D. Štúra.

Druhá časť podujatia pozostávala z prednášok o geológii Zeme, o vodách a o mineráloch a skamenelinách, ktoré prednášali RNDr. Monika Kováčiková a RNDr. K, Benková z ŠGÚDŠ a RNDr. S. Ozdínová, PhD. z Geologického ústavu SAV. Terénna i prednášková časť žiakov zaujali, mnohé informácie o geológii boli pre nich nové a veľmi zaujímavé. Vzdelávacie dopoludnie uvítali i pedagógovia základných škôl.