Apr 152014
 

Pozývame Vás na mimoriadne valné zhromaždenie Slovenskej geologickej spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 3.4.2014 o 14.15 hod. vo Veľkej sále Dionýza Štúra ŠGÚDŠ.
V rámci zhromaždenia odznie prednáška Petra Vršanského:  Šváby upratovali po dinosauroch.