Júl 252012
 

Zlato – pozoruhodný kov sprevádzajúci človeka

vedecká kaviareň s RNDr. Stanislavom Jeleňom, CSc. 26. 7. 2012 o 16.00 h, v reštaurácii U Alexa, nám. SNP 36, Zvolen

Zlato pozná ľudstvo už viac ako 6000 rokov a na Slovensku sa zlato získava už minimálne 2000 rokov. V 14. a 15. storočí bolo slovenské územie jedným z popredných producentov drahých kovov a centrá drahokovového baníctva, Kremnica a Banská Štiavnica boli v celej Európe skutočne pojmami. Získavanie zlata z ťažených ložísk prispievalo k rozvoju úpravníckych a hutníckych technológií, orientovaných na ustavičné znižovanie strát pri jeho ťažbe a spracovaní. Súčasná vysoká cena zlata umožňuje ťažobným spoločnostiam získavanie zlata aj z veľmi chudobných rúd veľkoobjemovou povrchovou ťažbou. Jeho následná extrakcia najmä pomocou kyanidov vyvoláva rôzne názory verejnosti, i nevôľu časti obyvateľov dotknutých území. Stretnutie v kaviarni bolo zamerané na priblíženie unikátnych vlastností zlata a jeho výskyt v prírode. Hovorilo sa o možnostiach jeho využitia, zaujímavostiach o zlate i svetovej cene zlata, problematike ťažby a extrakcie zlata, jeho významných ložiskách na Slovensku a vo svete.

Vedecké kaviarne pripravuje Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied vo Zvolene s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0444-09.