Vedecké oddelenia

 

Vedecké oddelenia Geologického odboru ÚVZ SAV:

  • oddelenie litosféry a geodynamických procesov
  • oddelenie sedimentológie a stratigrafie
  • oddelenie paleobiológie a evolúcie organizmov
  • oddelenie surovinových zdrojov a geologických materiálov