Verejné obstarávanie

 

Informácie o verejnom obstarávaní od 1. 7. 2015 sú na stránke Ústavu vied o Zemi SAV
 
 
Profil verejného obstarávateľa (na stránke Úradu pre verejné obstarávanie)
 

Smernica o verejnom obstarávaní Plán verejného obstarávania na rok 2015

 

Výzvy na predloženie ponuky

Lehota na predloženie ponuky Predmet zákazky Súbor Prílohy
24.01.2014Sanácia suterénu - budovy Geologického ústavu SAV – Ďumbierska 1, Banská Bystricaprilohy 1-x (zip)

15.11.2013Elektronika pre projekt APVV-0436-12

18.11.2013Poistenie majetku obstaraného v rámci projektu + poistenie stavby počas realizácie projektuprilohy 1-3 (zip)

07.10.2013Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie projektuprílohy 1-6 (zip)

02.10.2013UPS a záložná batéria do serverovne

20.09.2013Silicon low background sample holder for small sample amounts

05.09.2013Oprava havarijného stavu hydroizolácie základov budovy Geologického ústavu SAV - Ďumbierska 1, Banská Bystrica

Oznámenia o otváraní ponúk

Dátum otvárania Predmet zákazky Súbor Vestník Typ ponuky
27.08.2013Informačno-komunikačné a technologické vybavenie Centier vzdelávania v Banskej Bystrici a Smoleniciach11178-MSTKritériá

16.08.2013Informačno-komunikačné a technologické vybavenie Centier vzdelávania v Banskej Bystrici a Smoleniciach11178-MSTOstatné

28.06.2013Plynová separačná sústava7416-MSTOstatné

27.06.2013Prístrojová technika pre geovedný výskum6878-MSTKritériá

17.06.2013Prístrojová technika pre geovedný výskum6878-MSTOstatné

Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Dátum Predmet zákazky Súbor Cena Identifikácia úspešného uchádzača
06.05.2015Nákup nábytku pre "Centrum vzdelávania SAV v Banskej Bystrici"23 782,08 €ZOFF, spol. s r.o.
Slnečná 36
974 04 Banská Bystrica
23.02.2015Poistenie majetku nadobudnutého z projektov po realizácii projektov "Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme" a "Dobudovanie technickej infraštrukúry pre výckum geodynamických procesov a globálnych zmien v histórii Zeme"7 830,41 €Union poisťovňa, a.s.
Bajkalská 1
813 60 Bratislava 1
16.12.2014Poistenie „Centrum vzdelávania SAV v Banskej Bystrici a Smoleniciach“9 112,48 €Union poisťovňa, a.s.
Bajkalská 1
813 60 Bratislava 1
27.11.2014Poistenie majetku obstaraného v rámci projektu + poistenie stavby počas realizácie projektu1 309,90 €Union poisťovňa, a.s.
Bajkalská 1
813 60 Bratislava 1
12.11.2014Úprava slaboprúdového rozvodu medzi serverovňami2 500,44 €S.A.K. spol. s.r.o.
Majerská cesta 8
974 01 Banská Bystrica
21.03.2014Vegetačný oporný systém pre Centrum vzdelávania SAV v Banskej Bystrici34 752,02 €RANDA + R s.r.o.
Senická cesta 5
974 01 Banská Bystrica
11.03.2014Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie projektu5 759,36 €Kooperativa poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava
07.03.2014Služby verejného obstarávania pre Geologický ústav SAV15 €/hodAlexander Rumanovský
Švermova 26
974 04 Banská Bystrica
28.01.2014Sanácia suterénu - budovy Geologického ústavu SAV – Ďumbierska 1, Banská Bystrica1 879,99 €RANDA + R s.r.o.
Senická cesta 5
974 01 Banská Bystrica
15.11.2013Elektronika pre projekt APVV-0436-125 756,29 €NNetcom
Floriánske nám. 2
811 07 Bratislava
07.10.2013Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie projektu4 748,75 €Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
02.10.2013UPS a záložná batéria do serverovne1 669,45 €HalSoft, s.r.o.
Slnečná 40
974 04 Banská Bystrica
23.09.2013Silicon low background sample holder for small sample amounts1 833,12 €CHEMMEA spol. s r.o.
Radlinského 27
811 07 Bratislava
09.09.2013Oprava havarijného stavu hydroizolácie základov budovy Geologického ústavu SAV - Ďumbierska 1, Banská Bystrica14 867,70 €RANDA + R s.r.o.
Senická cesta 5
974 01 Banská Bystrica
23.07.2013Odborné monografie4 040,80 €Slovart G.T.G. s.r.o.
P.P. Box 152
Krupinská 4
852 99 Bratislava
08.07.2013Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie projektu3 036,30 €Kooperativa poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava
24.05.2013Publicita a informovanosť1 896,00 €Anton Duša - ARTEM
Na Karlove 11
974 01 Banská Bystrica
05.04.2013Nákup osobného motorového vozidla16 487,00 €DANUBIASERVICE, a.s.Rožňavská 30821 04 Bratislava
14.03.2013Poskytnutie odborných služieb v súvislosti s vykonaním verejného obstarávania3 840,00 €Anton Duša - ARTEMNa Karlove 11974 01 Banská Bystrica