Vydané vedecké a odborné monografie

 
Igor BROSKA a kolektív

Planéta, na ktorej žijeme

2015
VEDA, vydavateľstvo SAV
176 str.
ISBN 978-80-224-1436-4

HURAI, Vratislav - HURAIOVÁ, Monika - SLOBODNÍK, Marek - THOMAS, Rainer

Geofluids. Developments in Microthermometry, Spectroscopy, Thermodynamics, and Stable Isotopes.

2015
Elsevier
504 str.
ISBN 978-0-12-803241-1

Monografiu si môžete objednať tu:

https://books.google.sk/books/about/Geofluids.html?id=wcBJBgAAQBAJ&hl=sk

http://store.elsevier.com/9780128032411


MICHALÍK,Jozef - VAŠÍČEK,Zdeněk a kol.

Vrch BUTKOV kamenný archív histórie slovenských vrchov a druhohorného morského života

2013
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
168 str.
ISBN 978-80-224-1287-2

BROSKA, Igor - PETRÍK, Igor - UHER, Pavel

Akcesorické minerály granitických hornín Západných Karpát

2012
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
235 str.
ISBN 978-80-224-1255-1

VOZÁR, Jozef - EBNER, Fritz - VOZÁROVÁ, Anna - HAAS, János - KOVÁCS, Sándor - SUDAR, Milan - BIELIK, Miroslav - PÉRÓ, Csaba

Variscan and Alpine terranes of the Circum-Pannonian Region. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academy of Sciences

2010
Geological Institute SAS, Bratislava
233 str.
ISBN 978-80-970578-5-5

download pdf (68,3 MB)


JELEŇ, Stanislav - GALVÁNEK, Juraj a kolektív

Náučno-poznávací sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska

2009
Geologický ústav SAV, Banská Bystrica
320 str.
ISBN 978-80-970413-4-2

MICHALÍK, Jozef - VASS, Dionýz - HUDÁČKOVÁ, Natália - KOVÁČOVÁ, Marianna - LINTNEROVÁ, Otília - REHÁKOVÁ, Daniela - SOTÁK, Ján - SCHLŐGL, Ján - AUBRECHT, Roman - VOZÁROVÁ, Anna - SLIVA, Ľubomír - LEXA, Jaroslav - KONEČNÝ, Vlastimil - TÚNYI, Igor - POTFAJ,

Stratigrafická príručka: slovenská stratigrafická terminológia, stratigrafická klasifikácia a postupy

2008
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
168 str.
ISBN 978-80-224-0979-7

PETRÍK, Igor

Pemza a bronz : na pomedzí mytológie a histórie egejského sveta

2008
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
281 str.
ISBN 978-80-224–1018-2

O autorovi a o knihe

Anglické resumé


MICHALÍK, Jozef

Tethyan/Boreal Cretaceous correlation: Mediterranean and Boreal Cretaceous paleobiogegraphic areas in Central and Eastern Europe

2002
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
291 str.
ISBN 80-224-0708-9

HOVORKA, Dušan - MICHALÍK, Jozef

O čom hovoria naše vrchy

2001
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
276 str.
ISBN 80-224-0661-9

CAMBEL, Bohuslav - SLAVKAY, Miroslav - KALIČIAK, Michal

Významní slovenskí geológovia: biografia

2000
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
506 str.
ISBN 80-224-0639-2

MICHALÍK, Jozef - REHÁKOVÁ, Daniela - KOVÁČ, Michal - SOTÁK, Ján - BARÁTH, Ivan

Geológia stratigrafických sekvencií. Základy sekvenčnej stratigrafie

1999
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
233 str.
ISBN 80-224-0594-9

PLAŠIENKA, Dušan

Tektonochronológia a paleotektonický model jursko-kriedového vývoja centrálnych Západných Karpát

1999
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
127 str.
ISBN 80-224-0567-1